The Mountains

Det er rart hvor alene man kan føle seg, selv om det er mange mennesker rundt deg. Eller aldri ensom når man er alene. For å sitere Brown Cheese Please:

“The norwegian mountains make me feel all alone. Without feeling lonely…”

Comments are closed.